Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
DLA UCZNIÓW KLAS 3 (gimnazjalnych) i 8 (szkoły podstawowej)
Zapraszamy do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku autorstwa eksperta firmy VULCAN. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl
 
Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.
 
Dodatkowe informacje pomocne w procesie rekrutacji znajdą Państwo:
- w ramach wydarzenia na facebooku „Akcja rekrutacja – niezbędnik absolwenta” –  https://fb.com/events/1663597957104768
- na stronie autora Poradnika – https://fb.com/wiktorski.radek
 
Życzymy powodzenia w rekrutacji!
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Adres strony systemu rekrutacji:
https://lodzkie.edu.com.pl
Harmonogram rekrutacji elektronicznej
13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
- elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,
- składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,
uwaga: w dniach 23 maja - 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby
sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.
Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019r.
21 czerwca - 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).
do 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00
wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi
z listy zakwalifikowanych.
16 lipca 2019 r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00
potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.
25 lipca 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020
1. Oferta szkół jest widoczna w systemie.
2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje
i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

 
powrót