Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
14 października 2020

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy! 

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, jednak w obecnych czasach nabiera ona wyjątkowego znaczenia. Bycie dobrym nauczycielem
i wychowawcą wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również, a może nawet
przede wszystkim, zaangażowania i chęci współpracy z młodym pokoleniem,
otwartości na nowe wyzwania, które stawiane są współczesnemu społeczeństwu.
Życzę Państwu, aby ta niełatwa misja przynosiła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Życzę, aby praca, którą wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Waszych wychowanków i ich rodzin. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich umysłów i charakterów.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację
oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej,
wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                                                    
  Dyrektor Szkoły
                                                         Katarzyna Błażejewska

 

 
ŻYCZENIA OD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ OD RADY RODZICÓW

ŻYCZENIA OD PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
powrót