Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
1 września 2020
Harmonogram rozpoczęcia
 roku szkolnego 2020/2021
w dniu 1 września
 
      Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się podczas spotkań
z wychowawcami klas w salach, według harmonogramu:
 
GODZINA  9.00
IVa    C2.16                  Va   B2.13                              VIa   C1.11
IVb    C1.15                  Vb  B1.14                              VIb   C1.18   
IVc    B2.14                                                                 VIc   B2.3  
IVd    B2.12                                                                 VId   C2.13
IVe    C2.18
 
IIa      A2.17 
IIb      A2.10
IIc      A1.10 
IId      A1.11 
IIe      A1.14    
 
GODZINA  10.30
VIIa    B2.15                            VIIIa  B2.6/7                              IIIa   A2.15
VIIb    B2.14                            VIIIb  B2.4                                  IIIb   A2.16       
VIIc    B1.14                            VIIIc   B2.12                                IIIc    A2.14
VIId    C1.20                                                                               IIId    A2.17
VIIe    C1.11                                                                                IIIe    A2.11
VIIf    C2.10
 
 
GODZINA 12.00
Klasa Ia    HOL A2    - wejściem od ulicy Modrzewskiego przy segmencie sportowym                  
Klasa Ib    HOL A1   - wejściem od ulicy Modrzewskiego przy segmencie sportowym
Klasa Ic    HOL B1    - wejściem głównym
 
GODZINA 13.30
Klasa Id     HOL B1    - wejściem głównym
Klasa Ie     HOL A1    - wejściem od ulicy Modrzewskiego przy segmencie sportowym
                                                                                                                     
Wszyscy wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu. Do momentu wejścia do sali zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 
Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły samodzielnie (bez rodziców) wejściem głównym kierują się bezpośrednio do wskazanej sali.
 
Uczniowie klas II i III wchodzą do szkoły samodzielnie (bez rodziców) wejściem od ulicy Modrzewskiego przy segmencie sportowym.
 
Uczniowie klas I wchodzą na teren szkoły pod opieką tylko jednego z rodziców/opiekunów.LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 
powrót